7. évfolyam, 2-3. szám

7. évfolyam, 2-3. (külön)szám a jogérvényesítésről
(teljes szám letöltése)

 

Bartha Ildikó – Bordás Péter – Horváth M. Tamás: Jogérvényesítési eszközök egyes szakpolitikákban. Előszó
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.1.)

Jogérvényesítés és szakpolitikák
 

Árva Zsuzsanna: Közigazgatási szankcionálás COVID idején
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.2.)

Bak Márton Ferenc: Az uniós versenyjog érvényesítésének kihívásai a digitális szolgáltatások piacán
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.3.)

Bordás Péter: Az audiovizuális médiaszolgáltatások európai liberalizációjának hatása a jogérvényesítésre
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.4.)

Kiss Tibor: A kamat mérséklésének jogszabályi alapja és bírósági gyakorlata
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.5.)

Kovács Viktória: Útban a digitális szuperadó felé – a digitális vállalatok megadóztatásának jogi kihívásai
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.6.)

Lovas Dóra: Intermodális Közlekedési Központok Magyarországon az európai uniós források tükrében
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.7.)

Újvári Emese: ENSZ biodiverzitás-jelentés: kudarcok és feladatok
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.8.)

Porcsin Levente: A Nemzetközi Sportdöntőbíróság joggyakorlatának vizsgálata kvantitatív kutatási módszerrel
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.9.)

Szabó Sarolta: Az Európai Bizottság irányelv javaslata a közös európai minimálbérre. Kérdések és válaszok
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.10.)

 

Jogérvényesítés és munkajog

 

Nádas György – Kiss Gergely Árpád: A munkajogi perek átalakulása
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.11.)

Sipos Marcell: Hibrid vitarendezés – gondolatok a magyar kollektív igényérvényesítés lehetséges paradigmaváltásához egy sajátos nemzetközi mintán keresztül
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.12.)

Takács Dóra: Munkajogi irányelvek vizsgálata a kúria joggyakorlatában, figyelemmel a munkavállalói jogérvényesítésre
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.13.)

Varga Dóra: Bérgarancia Alap – megfelelő védelem a munkavállalók számára?
(DOI 10.21867/KjK/2021.2.14.)