Szerkesztőbizottság

A Szerkesztőbizottság elnöke:
Horváth M. Tamás, DSc. egyetemi tanár, horvath.m.tamas@law.unideb.hu

Szerkesztők:
Bartha Ildikó, PhD, egyetemi docens, bartha.ildiko@law.unideb.hu
Bordás Péter, PhD, egyetemi adjunktus, bordas.peter@law.unideb.hu
Lovas Dóra, PhD, egyetemi adjunktus, lovas.dora@law.unideb.hu

A folyóirat tudományos tanácsadó testülete:

Prof. Dr. Nagy Zoltán (egyetemi tanár, ME ÁJK)
Prof. Dr. Hoffman István, PhD (egyetemi docens, ELTE ÁJK)
Dr. habil. Józsa Zoltán, PhD (egyetemi docens, SZTE ÁJK)
Dr. Gyirán Zoltán, PhD (jegyző)
Dr. Nádasné Dr. Rab Henriett, PhD (egyetemi docens, DE ÁJK)
Dr. Varga Judit, PhD (egyetemi adjunktus, DE ÁJK)
Dr. habil. Madai Sándor, PhD (egyetemi docens, DE ÁJK)
Dr. Huang Gui, PhD (Donghua University, Sanghai)